Hur kommunicerar du med din häst?

Det viktigaste att tänka på inom hästkommunikation är att alltid kommunicera på hästens egna villkor. Hästen är ett intelligent flockdjur som har en djup hierarkisk instinkt. Varje häst har en egen plats i flocken och en unik personlighet. En del hästar blir snabbt hängivna sina nya ägare och beter sig vänligt mot besökare, medan andra är oförskämda både mot människor och andra hästar och gärna försöker anta en högre rangordning. Följer du säker hästhantering med Pat Parelli som förebild lär du dig att hantera oförskämda hästar, vilket avsevärt minskar risken att bli sparkad i huvudet.

Respektera både flockbeteende och den egna personligheten

Börja tänka som din häst. Personligheten hos varje häst bygger på tre saker: medfödda egenskaper, inlärda beteenden och lynne. Studera din hästs arvsanlag och hästens moder, samt dess flocks beteende. På så sätt kommer du bättre förstå hur du ska handskas med dess medfödda egenskaper och inlärda beteende. Lynnet har med hästens energi att göra. Därför är kommunikationen alltid som bäst när 800px-texascowboys2människa och häst har matchande energinivåer. Förutom hästens flockinstinkter är det viktigt att också komma ihåg att hästen är ett flyktdjur. Flyktdjur föredrar frihet framför allt och möjligheten att röra sig som de vill. Många hästar har därför klaustrofobiska anlag. En absolut nödvändighet för all god hästkommunikation är att hästen har ett tillräckligt stort och rymligt område. Då hästen ständigt tänker på social rangordning är det viktigt att du alltid beter dig självsäkert och upprätthåller ögonkontakt, särskilt vid skötsel som kräver fysisk kontakt. Från ett hälsoperspektiv bör du dessutom iaktta god hygien vid all hästhantering. Hygien är extra viktigt vid ögoninflammation och en rekommendation är att använda handskar.

Följ välbeprövade kommunikationstekniker

Att på egen hand studera beteendet hos hästen som flykt- och flockdjur, bekanta sig med sin häst, samt iaktta god hygien och säkerhet då du hanterar hästar är grunden för framgångsrikt hästägande. Var alltid självsäker kring din häst och lär dig när disciplinering krävs, respektive när belöning och uppmuntring är mer lämpligt. Om du vill bli expert på hästkommunikation finns flera olika metoder och tillvägagångssätt du kan tillämpa. Ett av de vanligaste kallas för natural horsemanship. Natural horsemanship bygger på kommunikation och är lämplig för alla typer av ridsport, dock är den främst anpassad till westernridning. Metodiken är välbeprövad då den har sina rötter i antikens Grekland. Den täcker alla aspekter av hästhantering från marken och upp till hästryggen. Då kommunikation är en absolut nödvändighet, kanske den allra viktigaste inom hästhobbyn, lär du dig även en hel del av att utbyta tankar och frågeställningar med andra ryttare och hästägare i stallet.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

digitalis